Rozmowa z Łukaszem Trawińskim z biura prasowego Ministerstwa Edukacji Narodowej o programie Aktywna Tablica

Jak długo ma trwać program Aktywna Tablica?

Chcielibyśmy, aby w okresie dwóch lat tj. do końca 2018 roku udało się zakupić monitory dotykowe/tablice interaktywne do szkół.

Czy szkoły będą bezpośrednio finansować zakup tablic interaktywnych? Z jakich środków? Ile tablic i do ilu szkół ma zostać kupionych? 

Przewidujemy na tym etapie prac finansowanie części programu ze środków publicznych (program rządowy – do każdej szkoły po tablicy). Dodatkowo chcemy, aby pozostałe zadania zrealizowały urzędy marszałkowskie w ramach środków unijnych (Regionalne Programy Operacyjne).

Tablice powinny trafić do wszystkich szkół, w pierwszej kolejności do szkół podstawowych, do każdej pracowni, każdej klasy.

Czy budowa szerokopasmowego internetu w szkołach oznacza także stworzenie szkolnej sieci komputerowej?

Oznacza stworzenie ogólnopolskiego intranetu szkolnego. Internet będzie rozsiany wewnątrz każdej placówki w oparciu o finansowane z programu punkty dostępu w szkole.

Dodam także, że do wykorzystania jest również komunikat opublikowany na stronie MEN https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/cyfryzacja-szkol-podsumowanie-dzialan-ministerstwa-edukacji-narodowej-i-ministerstwa-cyfryzacji.html

 

(Visited 23 times, 1 visits today)