Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2018 r., czyli w niedzielę. Do kiedy zatem można składać wnioski [wyjaśnienie MEN]

Termin składania wniosku w programie Aktywna Tablica przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego przypada na 15 kwietnia 2018 r. To niedziela. Do kiedy zatem można składać wnioski?

W związku z tym, że data przypada w niedzielę, dzień wolny od pracy, to zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego ostateczny termin składania upływa 16 kwietnia 2018 r.

Ww. artykuł stanowi bowiem, ze jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Źródło wyjaśnienia: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Podręczników, Programów i Innowacji

Mity związane z urządzeniami z systemem Android montowanymi w monitorach interaktywnych

Co to jest OPS?

To urządzenie zgodne z “Open Pluggable Specification” standaryzującą architekturę systemu pomiędzy wyświetlaczem ( monitorem) i media playerem. Popularne OPS standardowo montowane w monitorach to urządzenia o minimalnej specyfikacji zdolne do obsługi aplikacji “tablicowej” oraz przeglądarki internetowej.

Czy monitor z urządzeniem z systemem Android może pełnić taką rolę jak smartfon lub tablet?

Nie, po pierwsze nie ma wydajności umożliwiającej korzystanie z dużej ilości wymagających aplikacji. Po drugie Android w tego typu urządzeniach nie jest certyfikowany przez Google. Uniemożliwia to korzystanie ze sklepu Google Play. Co prawda producenci dalekowschodni udostępniają aplikacje poprzez lokalne odpowiedniki sklepu Google ale należy mieć świadomość jakie zagrożenie niesie ściąganie oprogramowania z niesprawdzonego źródła, zarówno dla używanego urządzenia jak i innych korzystających z sieci szkolnej.

Pomagamy wypełnić wniosek do programu Aktywna Tablica [EDYCJA 2018]

Do 15 kwietnia 2018 roku szkoły podstawowe oraz inne wskazane w uchwale Rady Ministrów (zobacz jakie) mogą wnioskować o dofinansowanie na zakup sprzętu interaktywnego (tablic interaktywnych, monitorów interaktywnych, projektorów) w ramach rządowego programu Aktywna Tablica.

Prosimy zapoznać się z naszym przewodnikiem, w którym udzielamy porad odnośnie każdej rubryki (do pobrania czysty wniosek jest tutaj).

Zwracamy jednak uprzejmie uwagę, by poradnika nie traktować jak – mówiąc językiem uczniowskim – „gotowca” zastępującego uzupełnienie wniosku przez dyrektora szkoły lub upoważnioną przez niego osobę, ale jako  informator ułatwiający pracę. Czytaj dalej Pomagamy wypełnić wniosek do programu Aktywna Tablica [EDYCJA 2018]