Eduterapeutica Lux Problemy wychowawcze Problemy emocjonalne, Przemoc i Agresja, Uzależnienia Ei-System

Zestaw „Problemy wychowawcze” pozwala przygotować szkołę podstawową do skutecznego przeciwdziałania przemocy, agresji i uzależnieniom, a także wspierania rodziców i dzieci z problemami emocjonalnymi.

Zestaw obejmuje:

  • Szkolenia, propozycje działań i gotowe materiały dla psychologów i pedagogów, wychowawców, nauczycieli przedmiotowych, rodziców i dzieci.
  • Materiały podzielono na trzy grupy wiekowe odpowiadające klasom 1-3, 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej.
  • Scenariusze szkoleń dla nauczycieli, scenariusze lekcji wychowawczych, spotkań z rodzicami, gier społecznych dla dzieci i kompletne programy profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne.
  • Kompleksowe materiały, które przygotowaliśmy pomogą nauczycielom realizować działania wychowawcze a zajęcia z uczniami staną się atrakcyjne i wartościowe.

Opis produktu do programu Aktywna Tablica:

(Visited 24 times, 1 visits today)
(Visited 2 609 times, 1 visits today)