Liczba uczniów a wielkość monitora

Program „Aktywna tablica” oficjalnie ruszył 19 lipca 2017 roku i w jego ramach szkoły podstawowe mogą zostać wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Jedną z możliwości jest pozyskanie dla placówki interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu, co najmniej 55 cali (punkt V.1.4) Programu).

Na pewno wielu dyrektorów szkół zastanawia się, czy monitor o takim minimalnym rozmiarze, będzie dobrze funkcjonował w klasycznej sali lekcyjnej? Czy uczniowie, siedzący w dalszych rzędach ławek będą wstanie odczytać tekst lub zobaczyć notatki nauczyciela?

Pamiętajmy, że wszystkie monitory produkowane są w proporcjach panoramicznych 16:10, w odróżnieniu od większości tablic interaktywnych z projektorem, gdzie przeważnie kupowane są urządzenia w proporcjach 4:3. Oznacza to, że w celu uzyskania zbliżonej czytelności (wysokość obrazu) jak na tablicy o przekątnej na przykład 77” w proporcjach 4:3 trzeba by użyć monitora o przekątnej około 84” w proporcjach 16:9.

Specjaliści zajmujący się wyświetlaniem obrazu za pomocą różnych mediów opracowali pewien schemat skutecznego (optymalnego) widzenia dla monitorów. Jest to o tyle istotne, że układ ten ma zastosowanie również w klasycznej sali lekcyjnej. Plan operuje dwoma wielkościami monitora, czyli wysokością i szerokością obrazu oraz kątem widzenia. Dwie pierwsze wielkości nie wymagają większych komentarza, ale co to jest kąt widzenia. Wielkość ta decyduje o pozycji, z której uczeń będzie widział dobrej jakości obraz na monitorze interaktywnym. Idealny kąt widzenia wynosi zero stopni i oznacza, że osoba patrząca siedzi prostopadle do ekranu. Jednak nie wszyscy w klasie mogą siedzieć dokładnie na przeciwko monitora. Osoby siedzące w lewo lub w prawo oczywiście też widzą wyświetlaną zawartość, ale po przekroczeniu pewnej wielkości odbiór obrazu nie będzie akceptowalny. Zwykle kąt wiedzenia przy monitorach i telewizorach wynosi 178°. Pamiętajmy jednak, że monitory te są przecież urządzeniami dotykowymi i aby móc je bezpiecznie dotykać, producenci zabezpieczają ekran montując przed nim taflę szklaną. Przy słabszych parametrach monitora takie rozwiązanie może powodować jeszcze zmniejszenie kąta wiedzenia. Będzie to powodować, że uczniowie w pierwszym rzędzie, w skrajnych ławkach znajdą się w obszarze nieakceptowanego wiedzenia obrazu.

Według wspomnianego schematu optymalny obszar widzenia zaczyna się jedną szerokość ekranu od niego, a kończy się na sześciu wysokościach ekranu. Kąt widzenia zawiera się mniej więcej w 178° stopniach. Dobrze ilustruje to poniższy rysunek.

Opracowano na podstawie materiałów infoComm

Podążając za tymi wytycznymi dla monitora 55” można przyjąć wysokość 68 cm i szerokość 121 cm. Z tego wynika, że optymalna odległość widzenia zawiera się w przedziale od 1,2 m do 4,08 m. Przyjmując długość standardowej klasy na ok. 8 metrów, to uczniowie w drugiej połowie klasy (powyżej 4 m od monitora) będą w obszarze marginalnej odległości widzenia i najprawdopodobniej wyświetlane obrazy dla nich nie będą już tak czytelne.

Co stanie się, gdy wybierzemy urządzenie z kolejnego z oferowanych rozmiarów, czyli 65”. Już ta niewielka zmiana powoduje, że zyskujemy kolejny metr, co bez wątpienia pozwoli na objęcie optymalnym obszarem widzenia kolejnego rzędu ławek.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.