Cubico

Pomoc dydaktyczna dla dzieci z dysfunkcjami wspierające umiejętność rozwiązywania problemów, logicznego myślenia i kodowania do prowadzenia zajęć dla uczniów:

• z zaburzeniami uwagi i koncentracji (ADHD, ADD),
• z niepełnosprawnością intelektualną,
• z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją i dyskalkulią,
• z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej
• z uszkodzeniami neurologicznymi i porażeniami w stopniu lekkim i umiarkowanym,
• z zaburzeniami umiejętności myślenia strategicznego i logicznego oraz rozumienia zasad w edukacji społecznej,

Opis

Pomoc dydaktyczna dla dzieci z dysfunkcjami wspierające umiejętność rozwiązywania problemów, logicznego myślenia i kodowania do prowadzenia zajęć dla uczniów:

• z zaburzeniami uwagi i koncentracji (ADHD, ADD),
• z niepełnosprawnością intelektualną,
• z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją i dyskalkulią,
• z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej
• z uszkodzeniami neurologicznymi i porażeniami w stopniu lekkim i umiarkowanym,
• z zaburzeniami umiejętności myślenia strategicznego i logicznego oraz rozumienia zasad w edukacji społecznej,
• do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych (m.in.: afazja, autyzm, zespół Aspergera, dysleksja, dyskalkulia, niepełnosprawność ruchowa, mutyzm).
• narzędzie do stosowania w zajęciach indywidualnych i grupowych.
• 20 kolejno ponumerowanych kartonowych plansz w formie rozkładanych książek
• 35 kartonowych klocków wizualizujących podstawowe ruchy:
• karta do wizualizacji i charakteryzacji postaci bohatera gry (1szt).
• 17 plastikowych klocków wizualizujących podstawowe ruchy
• elektroniczny interfejs z Bluetooth z miejscami dla 5 klocków kodujących i 5 klocków
do powtarzania,
• klocek imitujący postać bohatera gry
• instrukcja obrazkową jak grać
• organizer do porządkowania klocków, interfejsu i plansz
• bezpłatne oprogramowanie na systemy operacyjne Android i iOS (do samodzielnego pobrania)
• dedykowana strona z przydatnymi informacjami www.zabawazkodowaniem.pl/cubico

(Visited 37 times, 1 visits today)