Komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych...

Komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi, do terapii lub oprogramowania, wskazanych w cz. IV pkt 1-6 wniosku.

(Visited 644 times, 19 visits today)