Tablice interaktywne z projektorami ultrakrótkoogniskowymi

Tablice interaktywne SMART z ultakrótkoogniskowymi projektorami Maxell gwarantują sprawne przeprowadzenie lekcji dzięki oprogramowaniu SMART Learning Suite, ponad 800 bezpłatnym lekcjom na tablice.net.pl oraz wysokiej jakości obrazowi rzucanemu przez projektor.

Montaż i szkolenie użytkowników w ramach ceny.

Prosimy o złożenie zapytania ofertowego w ramach programu Aktywna Tablica 2021 r.: kontakt@irs.com.pl

Kluczowe funkcje i właściwości tablic interaktywnych SMART

– wielopunktowy dotyk, dwóch użytkowników może jednocześnie pisać, wykonywać funkcje myszy, przesuwać i wymazywać obiekty; sterować obiektami za pomocą ruchu dłoni; nie potrzeba żadnych dodatkowych narzędzi;

– tablice interaktywne rozpoznają użycie przez użytkownika palca, pisaka lub gumki; to wszystko przez przechodzenia do menu i korzystania z innych narzędzi;

– wirtualny atrament SMART Ink ™ poprawia wygląd cyfrowego atramentu, zwiększając czytelność odręcznie pisanego tekstu na aplikacjach, stronach WWW i filmach wideo. Atrament staje się obiektem, którym można sterować i przesuwać.

– dwufunkcyjna powierzchnia. Tablica interaktywna SMART posiada powierzchnię bez połysku, przystosowaną do projekcji obrazów. Powierzchnia jest kompatybilna z suchościeralnymi markerami i magnesami oraz łatwo się czyści.

Comments are closed.