Poradnik, jak wypełnić wniosek do programu Aktywna Tablica 2022 r. [PRZEWODNIK KROK PO KROKU]

Wniosek A – Aktywna Tablica 2022 r.

Wniosek A dyrektora szkoły – monitory interaktywne [PRZEWODNIK KROK PO KROKU]
Wniosek A dyrektora szkoły – monitor interaktywny i komputery [PRZEWODNIK KROK PO KROKU]
Wniosek A dyrektora szkoły – kodowanie i robotyka [PRZEWODNIK KROK PO KROKU]
Wniosek A dyrektora szkoły – komputery [PRZEWODNIK KROK PO KROKU]
Wniosek B dyrektora szkoły [PRZEWODNIK KROK PO KROKU]

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt (kontakt@irs.com.pl). Postaramy się podpowiedzieć, jak wypełnić wniosek w konkretnym przypadku, opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu.


To już szósta edycja programu Aktywna Tablica. Pogram zmieniał się przez te lata, ale podstawowe zasady pozostają niezmienne. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi poradnikami, jak wypełnić wniosek do programu Aktywna Tablica 2022 r.

Jedną z najważniejszych okoliczności, o której należy pamiętać, jest ta, że pomiędzy momentem składania wniosku, a dokonaniem zakupu wyposażenia może upłynąć od 3 do 7 miesięcy. To jest na tyle długi czas, że w obecnej sytuacji rynkowej może się zmienić bardzo wiele.

Na szkoły biorące udział w programie Aktywna Tablica czyha wiele pułapek:

  1. Zmiana cen produktów
  2. Zmiana kosztów instalacji, szkoleń lub transportu, które mają wpływ na koszt zakupu urządzeń (ww. usługi muszą być wliczone w cenę urządzeń)
  3. Zakłócone łańcuchy dostaw, a co za tym idzie problemy z realizacją zakupów do końca roku (inaczej nie uda się ich rozliczyć z Urzędem Wojewódzkim/Kuratorium Oświaty)

Nie mamy wpływu na wymienione zjawiska, ale możemy się przed nimi zabezpieczyć w momencie składania wniosków (przynajmniej na większość z nich).

Najważniejszą zasadą jest, aby na etapie przygotowywania wniosków pamiętać, że będziemy je musieli rozliczyć na koniec roku. Kalkulacja musi być możliwa do realizacji oraz zapewnić szkole jak najlepszej jakości wyposażenie.

Obecna edycja programu Aktywna Tablica jest pod tym względem łatwiejsza, ponieważ we wniosku nie podajemy ilości urządzeń, które planujemy zakupić. Dzięki temu możemy dostosować liczbę urządzeń do cen i kosztów ich zakupu w zależności od sytuacji na rynku w momencie zakupu. Należy jednak pamiętać o wpisaniu we wniosku odpowiedniej liczby sal, które chcemy wyposażyć w ramach programu. Jest ogromna pokusa na wpisanie jak największej liczby sal, które wyposażymy w narzędzia TIK, ale później trzeba będzie wykazać, ze nam się to udało. Jeśli ceny wzrosną lub nie będzie dostępnych tańszych urządzeń szkoła znajdzie się w pułapce.

Po pierwsze zawsze wnioskujmy o pełną kwotę dofinansowania, ponieważ możemy zakupić urządzenia lepsze angażując ze swoich środków zaledwie 20% ich wartości.

  • Wniosek A – wnioskujemy o 14 000 zł dofinansowania, wkład własny finansowy, aby łączny budżet wyniósł 17 500 zł
  • Wniosek B – wnioskujemy o 35 000 zł dofinansowania, wkład własny finansowy, aby łączny budżet wyniósł 43 750 zł

Po drugie wnioskujemy o najważniejsze dla szkoły wyposażenie (drobne rzeczy można zakupić z własnych środków).

Wniosek A – Aktywna Tablica 2022 r.

Najprościej jest w przypadku wniosku A zarówno do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W zależności od potrzeb optymalnie byłoby wpisać następującą liczbę sal które zostaną wyposażone w narzędzie TIK (zakładamy, że decydujemy się na jeden typ wyposażenia):

Wniosek A dyrektora szkoły – monitory interaktywne [PRZEWODNIK KROK PO KROKU]
Wniosek A dyrektora szkoły – monitor interaktywny i komputery [PRZEWODNIK KROK PO KROKU]
Wniosek A dyrektora szkoły – kodowanie i robotyka [PRZEWODNIK KROK PO KROKU]
Wniosek A dyrektora szkoły – komputery [PRZEWODNIK KROK PO KROKU]
Lp.Rodzaj pomocy dydaktycznych (do wyboru)Liczba sal i uzasadnienie
1Laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnejwpisujemy do 5 sal – wartość komputera wyniesie około 3500, jeśli komputery będą tańsze można w ramach postępowania wpisać w opis komputera wyposażenie dodatkowe wymagane (oprogramowanie biurowe, myszkę, torbę itp.), jeżeli ceny będą rosły na pewno się zmieścimy w budżecie w wersji bez dodatkowego wyposażenia
2Zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorzewpisujemy do 2 sal – do komputera musimy zakupić dodatkowe kosztowne wyposażenie (jeśli wpiszemy więcej może nam nie starczyć budżetu)  
3Tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowymwpisujemy do 2 sal – w przypadku zestawów konieczny będzie montaż i szkolenie – warto rozważyć wyposażenie się w nowocześniejsze monitory interaktywne (ta sama funkcjonalność podstawowa ale znacznie więcej możliwości)
4Tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowegowpisujemy do 3 sal – tylko pod warunkiem, że mamy odpowiednie projektory – tablice też wymagają montażu i szkolenia co ma wpływ na cenę
5Projektorwpisujemy do 3 sal – jeśli projektory mają być montowane pod sufitem, ewentualnie do 4 – jeśli mają być używane jako przenośne
6Projektor  ultrakrótkoogniskowywpisujemy do 3 sal – tylko pod warunkiem, że mamy odpowiednie tablice interaktywne – projektory też wymagają montażu co ma wpływ na cenę
7Głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwiękunie polecamy tego zakupu – lepiej przeznaczyć budżet na potrzebniejsze rozwiązania
8Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 caliwpisujemy do 2 sal – w przypadku zestawów konieczny będzie montaż i szkolenie, jeśli ceny będą korzystne będzie nas stać na większy rozmiar monitorów
9Specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujące TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotykiwpisujemy 1 salę (w przypadku kodowania i robotyki) – pozwoli to na wyposażenie szkoły w kilka urządzeń (np. robotów) i prowadzenie zajęć w czasie, których uczniowie będą mogli pracować w kilkuosobowych grupach

Wniosek B – Aktywna Tablica 2022 r.

W przypadku wniosku B sytuacja jest bardziej skomplikowana, ale możemy przyjąć zasadę wyposażenia 2 sal jako bezpieczną bez względu na to, ile oprogramowania i narzędzi zaplanujemy. Można przyjąć, że zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbywają się w tych 2 salach, ale w razie potrzeby można wyposażenie przenieść do innej sali np. na zajęcia indywidualne.

Wniosek B dyrektora szkoły [PRZEWODNIK KROK PO KROKU]

Wypełniając wniosek B musimy ustalić, z jakimi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mamy do czynienia w szkole i pod te potrzeby planować narzędzia TIK. Na pewno liczba komputerów, o które wnioskujemy musi być równa liczbie sal, które wyposażymy. Nie możemy przesadzić, bo zgodnie z zasadami projektu komputer ma służyć wyłącznie do obsługi oprogramowania i innych narzędzi, które szkoła zakupi. Jeśli uda nam się ustalić pod jakie specjalne potrzeby edukacyjne będziemy składali wniosek dokonujemy podziału budżetu na mniej więcej równe części i wpisujemy w poszczególne rubryki. Na etapie realizacji zmiana wartości będzie możliwa.

We wniosku B mamy do dyspozycji następujące grupy wyposażenia:

LpRodzaj pomocy dydaktycznych spełniających wymagania TIK (do wyboru)
1Pomoce dydaktycznyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity  Disorder,  ADD  –  Attention  Deficit  Disorder),  z niepełnosprawnością  intelektualną  oraz  dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią
2Pomoce dydaktycznyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem
3Pomoce dydaktycznyczne lub narzędzia do terapii  dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami
4Pomoce dydaktycznyczne lub narzędzia do terapii  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
5Pomoce dydaktycznyczne lub narzędzia do terapii  dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w cz. IV w pkt 1 do 4 z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej
6Specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wskazanych w cz. IV pkt 3-5 wniosku, wykorzystywanego w TIK
7Komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, wskazanych w cz. IV pkt 1-6 wniosku

Jeśli to tylko możliwe należy skoncentrować się na tych, które dotyczą największej liczby uczniów w szkole. Wtedy dokonamy zmiany w jakości wyposażenia szkoły.

Najważniejszą zasadą przy wypełnianiu wniosku jest to, aby pamiętać, że trzeba będzie pod koniec roku rozliczyć zakupy zgodnie z zasadami programu oraz złożonym wnioskiem.

Firmy nie ponoszą w tej kwestii żadnej odpowiedzialności, więc mogą kusić na tym etapie nierealistycznymi ofertami licząc na to, że szkoła lub organ prowadzący dołoży brakujące środki w ramach podwyższonego wkładu własnego w momencie realizacji zakupów w ramach projektu. Jeśli szkoła lub organ prowadzący nie będzie dysponował dodatkowymi środkami szkoła znajdzie się w pułapce.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt (kontakt@irs.com.pl). Postaramy się podpowiedzieć, jak wypełnić wniosek w konkretnym przypadku, opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu.

(Visited 1 168 times, 1 visits today)