Po co tablica interaktywna w szkole?

Przyzwyczailiśmy się, że w każdej klasie centralne miejsce zajmuje tablica do pisania kredą lub tablica suchościeralna. Do niedawna trudno było sobie wyobrazić, że nowoczesne technologie mogą również naruszyć „ugruntowaną” od wieków pozycję tej zwykłej tablicy, proponując w zamian bardziej uniwersalne i bogate w nowe możliwości narzędzia, jakim są tablice interaktywne.

Co to jest tablica interaktywna?

Urządzenie to jest dużym ekranem projekcyjnym, z którego obraz jest widoczny dla wszystkich słuchaczy w sali wykładowej lub uczniów w klasie. Powierzchnia tablicy jest czuła na dotyk dzięki temu osoba stojąca przy tablicy ma możliwość obsługiwana komputera, uruchomiana dowolnych programów. Wygląda to tak jak byśmy pracowali na bardzo dużym tablecie. Dodatkowo pozwala, tak jak w przypadku tradycyjnych tablic, na pisanie, rysowanie.

Tablice interaktywne dla szkół – możliwości 

W przypadku zastosowań edukacyjnych tablica pozwala nauczycielowi między innymi na:

 • zapisanie wszystkiego co działo się na powierzchni tablicy interaktywnej (obraz wraz z naniesionymi notatkami i rysunkami) i przekazanie tego materiału w wersji elektronicznej lub papierowej uczniom,
 • wyświetlenie dowolnego tła potrzebnego w czasie lekcji (np.: tło w kratkę, układ współrzędnych, pięciolinia itp.) i pisanie po nim,
 • uruchomienie dowolnego programu edukacyjnego, encyklopedii lub słownika multimedialnego, przywołanie wybranej strony internetowej i pisanie po nich,
 • wcześniejsze przygotowanie na potrzeby zajęć z uczniami rysunków, wykresów, schematów, treści zadań itp., co oszczędza czas lekcji (nauczyciel nie musi wytwarzać ich podczas trwania lekcji na tablicy do pisania kredą),
 • przygotowanie całej treści do zajęć dydaktycznych co pozwala wykorzystać czas lekcji od dzwonka do dzwonka,
 • wyświetlenie dowolnej ilustracji, zdjęcia, animacji oraz filmu i pisanie po nich,
 • selektywne ujawnianie informacji, co pozwala na skupianie uwagi słuchaczy na istotnych w danym momencie treściach,
 • wzbogacenie zajęć o ćwiczenia interaktywne.

Wyjątkową właściwością tablic interaktywnych jest możliwość przygotowania dla uczniów ćwiczeń interaktywnych. Pozwalają one uczniom wchodzić w fizyczne interakcje z wyświetlanym na powierzchni tablicy materiałem poprzez przesuwanie liter, cyfr, słów, obrazów i tym podobnych za pomocą swoich rąk. Daje to słuchaczom nowe dynamiczne doświadczenia i zmienia styl nauczania. W czasie lekcji nauczyciel nie podaje uczniom informacji i gotowych sposobów na rozwiązanie problemów, ale ukierunkowuje ich pracę na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi poprzez wykonanie przygotowanych ćwiczeń.

Najprostszym i najczęstszym pomysłem na przygotowanie ćwiczeń interaktywnych jest porządkowanie informacji. Jako przykład można podać przyporządkowanie pojęć do ich definicji, uporządkowanie elementów w zbiorach, wstawienie brakujących wyrazów w zdaniu itp. Co ważniejsze uczniowie dzięki tym zadaniom mogą wykonać działania, których nie udałoby się zrealizować w rzeczywistości lub jest to mało prawdopodobne. Jako przykład można podać ćwiczenie polegające na badaniu właściwości poszczególnych metali ułożonych w szeregu reaktywności (szereg napięciowy) metali. Eksperyment polega na budowaniu mostu przez rzekę z różnych metali (np. złota, sodu, potasu) i próba przejścia po nim człowieka.

Tablica interaktywna do szkoły – posumowanie korzyści

Podsumowując, korzyściami ze stosowania tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym są:

 • równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów pozwala na szybkie i efektywne przyswajanie wiedzy,
 • lepsze zrozumienie poznawanych problemów i faktów,
 • łatwość operowania obrazem daje nauczycielom dużą elastyczność w przygotowaniu materiału do zajęć bez względu na stosowaną metodę nauczania,
 • mapy koncepcyjne, obrazy i grafiki pomagają wzrokowcom wyrazić i zrozumieć idee,
 • większe zainteresowanie uczniów,
 • wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w procesie nauczania ze wszystkimi jej możliwościami bez konieczności przechodzenia do pracowni komputerowej,
 • nauczyciel nie jest „schowany” za komputerem (centralną postacią nie jest maszyna, ale pedagog sterujący procesem nauczania),
 • wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej osiągane jest dzięki zastosowaniu tylko jednego komputera z wideoprojektorem i tablicy interaktywnej,
 • stosowanie ćwiczeń interaktywnych,
 • możliwość wykorzystania w czasie zajęć dowolnych programów uruchamianych na komputerze (w tym programów edukacyjnych, a szczególnie multimedialnych).
(Visited 2 241 times, 4 visits today)