Jak zrealizować zakupy w ramach rządowego programu Aktywna Tablica?

Celem rządowego programu „Aktywna tablica” jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Aby został osiągnięty, zakupiony sprzęt oraz towarzyszące temu usługi powinny być na odpowiednio wysokim poziomie.

Jak kupić sprzęt w ramach programu Aktywna Tablica [PRZEWODNIK]

Wzór zapytania ofertowego do programu Aktywna Tablica

Zaplanowany w ramach programu budżet oraz oferty przygotowane przez producentów i dystrybutorów sprzętu umożliwiają użytkownikowi zakup urządzeń wysokiej jakości. Obecnie kupujący ma możliwość wyboru w ramach wnioskowanej kwoty najwyższej jakości rozwiązania oraz może liczyć na wsparcie producenta i dostawcy podczas wykorzystywania urządzeń i oprogramowania.

 1. Na co warto zwrócić uwagę przy realizacji projektu Aktywnej Tablicy
  a. Jakość urządzeń i usług
  b. Dostępność urządzeń
  c. Realny czas instalacji i szkolenia użytkowników
  d. Opieka dostawcy po zakupie urządzeń
 2. Przygotowując zamówienie koniecznie należy wskazać w wymaganiach następujące elementy:
  a. Minimalne parametry funkcjonalno-techniczne urządzeń i usług
  b. Jednoznacznie określić obowiązki, które musi wykonać dostawca w ramach podanej ceny urządzeń:
  • Dostawę urządzeń zgodnych ze wszystkimi wymaganiami funkcjonalno-technicznymi zamawiającego (urządzenia i oprogramowanie)
  • Koszt transportu urządzeń do siedziby użytkownika
  • Niezbędne do prawidłowego działania urządzeń okablowanie, uchwyty i elementy instalacyjne
  • Montaż urządzeń – określony sposób instalacji i użyte materiały
  • Uruchomienie i test urządzeń – procedura uruchomienia i sprawdzenia
  • Szkolenie użytkowników – zakres szkolenia i poruszane na nim zagadnienia
  • Serwis gwarancyjny – okres i sposób wykonywania serwisu
 3. Potencjalne pułapki przy realizacji projektu Aktywna Tablica
  a. Brak wystarczającej ilości urządzeń na rynku – ze względu na ogromną skalę projektu (w tym roku objętych będzie ponad 5500 szkół) możliwe są problemy z dostępnością urządzeń. Oczywiście najlepsi dystrybutorzy wraz z producentami przygotowali się do programu. Jednak dla swojego bezpieczeństwa użytkownicy powinni sprawdzić dostępność urządzeń w magazynie potencjalnego dostawcy i wybierać takich, którzy przygotowali się do realizacji zamówień swoich klientów.
  b. Brak odpowiedniej ilości ekip instalacyjnych – również ze względu na skalę programu mogą się pojawić problemy z dostępnością ekip instalacyjnych. Najlepsi dostawcy przygotowali się na taką ewentualność, ale ze względu na bezpieczeństwo i komfort realizacji optymalnie jest przeprowadzić procedurę zakupu i wyboru wykonawcy jak najszybciej i określić bezpieczny i dość długi (np. 30 dni) termin realizacji dostawy, montażu i szkolenia.
  c. Brak jasno określonych wymagań funkcjonalno-technicznych – spowoduje dostawę urządzeń niskiej jakości, które mogą uniemożliwić użytkownikowi spełnienie wymagań postawionych przed nim w ramach programu Aktywna Tablica
  d. Brak jasno określonych obowiązków zawartych w cenie urządzeń – spowoduje, że zamawiający będzie narażony na nieprzewidziane przez niego dodatkowe wydatki w postaci: kosztów dostawy, kosztów montażu, kosztów uchwytów i elementów instalacyjnych. Urządzenia mogą zostać zainstalowane niechlujnie, a w skrajnych przypadkach w sposób zagrażający bezpieczeństwu uczniów i nauczycieli. Brak szkoleń uniemożliwi szybkie i łatwe podjęcia pracy z zakupionych sprzętem i oprogramowaniem.
  e. Brak odpowiedniej jakości serwisu urządzeń – uniemożliwi wykorzystanie sprzętu w przypadku jakiejkolwiek awarii lub zakłócenia pracy urządzeń lub oprogramowania
  f. Brak odpowiedniej jakości opieki użytkownika urządzeń – uniemożliwi pełne wykorzystanie zakupionych urządzeń w przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących sposobu wykorzystania sprzętu, a szczególnie oprogramowania
  g. Brak dostępu do materiałów szkoleniowych i wspomagających pracę na urządzeniach – uniemożliwi podniesienie jakości kształcenia w szkole z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej ze względu na brak wsparcia producenta oprogramowania
 4. Przykładowe opisy funkcjonalno-techniczne urządzeń i usług towarzyszących dostawie. Poniżej znajdziecie Państwo opisy urządzeń, oprogramowania, montażu, uruchomienia i szkolenia.

Dokumenty do wypełnienia  w celu zgodnego z prawem zakup sprzętu w ramach programu Aktywna Tablica:

Wzór zapytania ofertowego [POBIERZ TERAZ]

Wzór zamówienia na monitor interaktywny [POBIERZ TERAZ]

Wzór oświadczenia do zapytania ofertowego o monitor interaktywny w celu zakupu monitora ze stawką VAT 0% [POBIERZ TERAZ]

Specyfikacja sprzętu do programu Aktywna Tablica:

Monitor interaktywny SMART SBID6065 – HD [POBIERZ TERAZ]

Tablica interaktywna SMART Board M680 [POBIERZ TERAZ]

Tablica interaktywna SMART Board M680V [POBIERZ TERAZ]

Projektor ultrakrótkoogniskowy Hitachi CP-AX2505 do tablicy interaktywnej  [ POBIERZ TERAZ]

Projektor krótkoogniskowy Hitachi CP-CX do tablicy interaktywnej [POBIERZ TERAZ]

Głośniki aktywne do tablic interaktywnych [POBIERZ TERAZ]

 

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników

W ramach dostawy urządzeń w programie Aktywna Tablica wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoła), zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić użytkowników co najmniej jedną osobę według załączonych wytycznych [POBIERZ TERAZ]

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

tel. kom.: 664 902 920

kontakt@irs.com.pl

(Visited 10 times, 1 visits today)