Jak kupić sprzęt w ramach programu Aktywna Tablica? [PRZEWODNIK]

Dla szkół i organów prowadzących biorących udział w rządowym programie Aktywna Tablica nadszedł czas podjęcia decyzji o wyborze produktów oraz dostawców.

 

Zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 108/2017 Rady Ministrów  z dnia 19 lipca 2017 r. punkt VIII. TRYB REALIZACJI PROGRAMU RZĄDOWEGO podpunkt 28. Wydatkowanie przez organ prowadzący środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na realizację Programu odbywa się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.16)) w szkołach, które nie przeprowadzają na co dzień zakupów sprzętu interaktywnego,  mogą się  pojawić  wątpliwości, czy postępują zgodnie z procedurą wymaganą przepisami prawa.

Przy zamówieniach powyżej 30 tys. euro konieczne jest zastosowanie procedury przetargowej, ale w projekcie Aktywna Tablica dotyczy to niewielkiej liczby organów prowadzących.

 

W większości przypadków wartość kupowanych urządzeń plasuje się znacznie poniżej tej kwoty i wystarczy zastosowanie zapytania o cenę lub nawet zakup z „wolnej ręki”.

 

Dla zachowania procedury konkurencyjności polecamy zapytanie o cenę, które jest bardzo proste i trudno popełnić błąd. Zapytanie o cenę wymaga przesłania go do minimum trzech potencjalnych oferentów. Postępowanie jest ważne także w sytuacji, gdy ofertę przyśle tylko jeden z nich.

 

W celu zakupu urządzeń przy założonym budżecie szkoła powinna przeprowadzić rozeznanie rynku pod względem jakości, cen, dostępności produktów oraz oferowanych w ramach ceny usług dodatkowych.

 

Po rozeznaniu rynku należy opisać przedmiot zamówienia za pomocą wymagań funkcjonalno-technicznych w odniesieniu do urządzeń, zawrzeć opis wymaganych usług dodatkowych (transport, montaż, uruchomienie i szkolenie), gwarancji, terminu dostawy oraz wymagań formalnych wobec oferenta.

Opis funkcjonalno-techniczny musi być jednoznaczny, jasny i nie powinien zawierać nazw własnych produktów czy producentów.

 

W rządowym programie Aktywna Tablica kupujący ma obowiązek wymagać, aby w ramach ceny kupowanych urządzeń zawarte były dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu oraz szkolenie techniczne użytkowników.

Bardzo ważne jest również określenie wymaganej gwarancji na poszczególne urządzenia (minimum 2 lata) oraz terminu dostawy.

 

Równie istotne jest, aby zamawiający wymagał podawania w ofertach producentów, nazwy i typów urządzeń (z numerem katalogowym włącznie) oraz producenta i wersję oprogramowania, ponieważ tylko na tej podstawie jest w stanie zweryfikować czy oferowane produkty spełniają wymagania opisu funkcjonalno-technicznego.

 

Dla ułatwienia przygotowaliśmy wzór zapytania ofertowego wraz z formularzem oferty oraz przewodnik, jak ją przygotować i czego wymagać od potencjalnych wykonawców. Wzór wymaga wypełnienia danymi Zamawiającego, wymaganiami funkcjonalno-technicznymi zgodnie z danymi z wniosku o dofinansowanie i oczekiwaniami użytkowników.

Dokumenty do wypełnienia  w celu zgodnego z prawem zakup sprzętu w ramach programu Aktywna Tablica:

Wzór zapytania ofertowego [POBIERZ TERAZ, aktualizacja: 22.11.2017]

Wzór zamówienia na monitor interaktywny [POBIERZ TERAZ]

Wzór oświadczenia do zapytania ofertowego o monitor interaktywny w celu zakupu monitora ze stawką VAT 0% [POBIERZ TERAZ]

Specyfikacja sprzętu do programu Aktywna Tablica:

Monitor interaktywny SMART SBID6065 – HD [POBIERZ TERAZ]

Tablica interaktywna SMART Board M680 [POBIERZ TERAZ]

Tablica interaktywna SMART Board M680V [POBIERZ TERAZ]

Projektor ultrakrótkoogniskowy Hitachi CP-AX2505 do tablicy interaktywnej  [ POBIERZ TERAZ]

Projektor krótkoogniskowy Hitachi CP-CX251 do tablicy interaktywnej [POBIERZ TERAZ]

Głośniki aktywne do tablic interaktywnych [POBIERZ TERAZ]

 

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników

W ramach dostawy urządzeń w programie Aktywna Tablica wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoła), zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić użytkowników co najmniej jedną osobę według załączonych wytycznych [POBIERZ TERAZ]

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

tel. kom.: 664 902 920

kontakt@irs.com.pl

 

 

(Visited 150 times, 1 visits today)