Zestaw III

zestaw dla szkół integracyjnych

Zestaw III
1. Narzędzia TIK do prowadzenia zajęć i wizualizacji oraz oprogramowania do komunikacji i integracji pozostałych narzędzi TIK.

2. Komputer niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii i oprogramowania.

3. Zestaw narzędzi do zajęć i terapii z wykorzystaniem integracji sensorycznej wraz oprogramowaniem.

4. Pomoce dydaktyczne dla dzieci z dysfunkcjami do nauki kodowania, logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Montaż i uruchomienie urządzeń oraz szkolenie użytkowników zawarte w cenie.

Cena: 43 750,00zł

Opis produktu do programu Aktywna Tablica:

Zestaw III
1. Narzędzia TIK do prowadzenia zajęć i wizualizacji oraz oprogramowania do komunikacji i integracji pozostałych narzędzi TIK.

2. Komputer niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii i oprogramowania.

3. Zestaw narzędzi do zajęć i terapii z wykorzystaniem integracji sensorycznej wraz oprogramowaniem.

4. Pomoce dydaktyczne dla dzieci z dysfunkcjami do nauki kodowania, logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Montaż i uruchomienie urządzeń oraz szkolenie użytkowników zawarte w cenie.