Pomoce dydaktyczne

Pomoce dydaktyczne dla dzieci z dysfunkcjami do nauki kodowania, logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Dostępny w zestawach II, III

Szerzej na temat gry CUBICO i jej zastosowania na stronie www.zabawazkodowaniem.pl

Opis produktu do programu Aktywna Tablica:

Pomoce dydaktyczne dla dzieci z dysfunkcjami do nauki kodowania, logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Dostępny w zestawach II, III

Do prowadzenie zajęć dla uczniów:
– z zaburzeniami uwagi i koncentracji (ADHD, ADD)
– z niepełnosprawnością intelektualną
– z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją i dyskalkulią
– z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej
– z uszkodzeniami neurologicznymi i porażeniami w stopniu lekkim i umiarkowanym
– z zaburzeniami umiejętności myślenia strategicznego i logicznego oraz rozumienia zasad w edukacjispołecznej
– do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych (m.in. afazja, autyzm, zespół Aspergera, dyleksja, dyskalkulia, niepełnosprawność ruchowa, mutyzm). Narzędzie do stosowania w zajęciach indywidualnych i grupowych).

Pomoc dydaktyczna dla dzieci z dysfunkcjami – Komplet CUBICO + Tablet do obsługi

6 kompletów + 6 tabletów do obsługi

Szkolenie użytkowników w ramach ceny

Szerzej na temat gry CUBICO i jej zastosowania na stronie www.zabawazkodowaniem.pl