Komplet oprogramowania

Komplet oprogramowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych i terapii uczniów

Dostępny w zestawach I, II

Opis produktu do programu Aktywna Tablica:

Komplet oprogramowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych i terapii uczniów

Dostępny w zestawach I, II

– z zaburzeniami rozwoju mowy i kompetencji językowych
– z zaburzeniami procesów komunikacji
– z zaburzeniami procesów uczenia się (dyskalkulia)
– z zaburzeniami procesów uczenia się (dyslekcja, dysgrafia i dysortografia)
– z zaburzeniami funkcji słuchowych (zaburzenia przetwarzania słuchowego, APD, niedosłuch)
– z zaburzeniami funkcji wzrokowych
– z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym ADHD, ADD, z autyzmem
– z zaburzeniami emocjonalnymi
– z niepełnosprawnością intelektualną

W skład zestawu wchodzą:
– mTalent Zajęcia logopedyczne – Pakiet Ekspert
– mTalent Autyzm – Rozumienie i naśladowanie mowy (Mowa bierna) + mTalent Autyzm – Mowa o kontekście społcznym cz. 1
– mTalent Autyzm – Mowa w kontekście społecznym cz. 2
– mTalent Percepcja słuchowa – Pakiet Ekspert
– mTalent Percepcja wzrokowa
– mTalent Matematyka – Dyskalkulia
– mTalent Trudności w pisaniu
– mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI – Pakiet Ekspert
– mTalent Ortografia
– mTalent Potrafię – Obszar polonistyczny
– mTalent Potrafię – Obszar matematyczny