Aktywna Tablica w 2021 roku

2 grudnia 2021 r.

Zapytanie ofertowe Aktywna Tablica 2021 r. [DRUKI DO POBRANIA]

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę pomocy dydaktycznych, kompletu oprogramowania oraz narzędzi TIK, dla potrzeb realizacji Rządowego Programu „Aktywna Tablica 2021”

Załącznik nr 1 do ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę pomocy dydaktycznych, kompletu oprogramowania oraz narzędzi TIK, dla potrzeb realizacji Rządowego Programu „Aktywna Tablica 2021”

Wzór umowy “Aktywna Tablica 2021 r.

Formularz oferty “Aktywna Tablica 2021 r.

7 października 2021 r.

Prosimy zapoznać się z naszymi propozycjami sprzętu do programu Aktywna Tablica w 2021 r. Proponujemy najpopularniejsze na świecie tablice interaktywne SMART, monitory interaktywne SMART wraz z oprogramowaniem SMART Learning Suite, zestawy interaktywne (monitory, tablice interaktywne z projektorami), projektory, laptopy i komputery stacjonarne do szkół.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze sprzętu,

napisz na mail: kontakt@irs.com.pl

lub zadzwoń:  227522788


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 sierpnia 2021 r.

Gotowe wnioski do uzupełnienia do programu Aktywna Tablica 2021 roku

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe określone w rozporządzeniu Rady Ministrów mogą ubiegać się aż o 14 tysięcy dofinansowania na zakup sprzętu w ramach programu Aktywna Tablica 2021 roku.
Termin składania wniosków przez szkoły do organów prowadzących mija 4 września 2021 roku. Warto się pospieszyć!

Szkoły ogólnodostępne mogą liczyć na 14 tysięcy złotych, tam, gdzie są uczniowie ze specjalnymi potrzebami, na 35 tysięcy złotych, a placówki specjalne na 100 tysięcy złotych.

wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski

Prosimy przejrzeć poniższe gotowe formularze wniosków i wybrać odpowiedni dla Państwa szkoły.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 sierpnia 2021 r.

Harmonogram programu Aktywna Tablica w 2021 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • do 4 września 2021 roku dyrektor składa wniosek do organu prowadzącego
 • do 14 września 2021 roku organ prowadzący przekazuje wniosek o wsparcie do wojewody
 • do 28 września 2021 roku kwalifikacja wniosków przez wojewodów
 • do 31 października 2021 roku przekazanie przez wojewodę środków organom prowadzącym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡➡➡ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2020 r. w sprawie programu “Aktywna Tablica” na lata 2020-2024


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej w piśmie do dyrektorów szkół.

Na program w latach 2020–2024 rząd przewidział kwotę 361 455 000 zł, z budżetu państwa, z czego 70 000 000 zł w 2021 r.,

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1883

5 powodów, dlaczego warto skorzystać z rozwiązań edukacyjnych oferowanych przez Image Recording Solutions sp. z o.o. w ramach programu Aktywna Tablica 2021 r.

 • monitory interaktywne SMART, tablice interaktywne SMART, projektory, czujniki PASCO
 • 800 bezpłatnych lekcji na monitory i tablice interaktywne na tablice.net.pl
 • wsparcie konsultantów edukacyjnych SMART, PASCO zarówno w trybie on line, jak i tradycyjnie
 • gwarancja
 • serwis w Polsce

Aktywna Tablica w 2021 roku

20 sierpnia 2021 r.

AKTYWNA TABLICA 2021 R. JUŻ JEST!

SZKOŁY PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI NA ZAKUP SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I AUDIOWIZUALNEGO DO ORGANÓW PROWADZĄCYCH DO 4 WRZEŚNIA 2021 R., ZAŚ ORGANY PROWADZĄCE DO WOJEWODÓW – DO 14 WRZEŚNIA 2021 ROKU.

Znowelizowany 20 sierpnia 2021 r. przez Radę Ministrów program zakłada:

 • wprowadzenie nowego rodzaju sprzętu i pomocy dydaktycznych – zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w ramach zestawu będzie można zakupić: laptop, dodatkową kamerę internetową, dodatkowe słuchawki i dodatkowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub innego rodzaju tablet służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze; maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły na zakup zestawu dla nauczyciela będzie wynosiła 14.000 zł;
 • rozszerzenie na kolejne lata Programu (2021-2024) możliwości zakupu (realizowanego w 2020 r.) laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej;

WKŁAD WŁASNY

Organy prowadzące szkoły i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, z wyjątkiem właściwych ministrów, są obowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację Programu w wysokości co najmniej 20% wartości całkowitego kosztu realizacji Programu.

Za wkład własny uważa się:

wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.
W celu spełnienia warunku polegającego na konieczności zapewnienia wkładu własnego dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego. W ramach finansowego wkładu własnego katalog możliwych do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie będzie ograniczony zakresowo, więc organ prowadzący szkołę będzie mieć również możliwość zakupu dowolnie wybranych sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystujących TIK do 20% wartości całego zadania. Jeżeli wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 i 694), wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego, wynosi co najmniej 50% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Więcej o założeniach do programu Aktywna Tablica 2021 r. przeczytają Państwo na stronie gov.pl

(Visited 88 times, 1 visits today)