mTalent Zajęcia Logopedyczne cz. 1 Learnetic

Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej

  • Do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innych mających na celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trudności z tym związanych,
  • Blisko 2000 ekranów interaktywnych oraz zestaw materiałów dodatkowych,
  • Produkt dla logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem sprawności językowej dziecka.
(Visited 2 611 times, 1 visits today)