mTalent Potrafię Obszar matematyczny (klasy 4-6) Learnetic

Zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych wspomagający organizację pomocy psychologiczno-terapeutycznej w szkole podstawowej dla uczniów starszych.

  • Ćwiczenia wspomagające i rozwijające umiejętności arytmetyczne, kształtujące umiejętności myślenia i jasnego formułowania wniosków, przygotowujące uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego i doskonalące wiele umiejętności z innych ważnych obszarów.
  • Blisko 600 niepowtarzalnych, zróżnicowanych ekranów, które aktywizują ucznia, rozwijają zdolności samokształcenia, pomagają pokonać ewentualne trudności w nauce.
  • Produkt przeznaczony do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji matematycznej dla uczniów klas 4-6.
(Visited 2 611 times, 1 visits today)