Harmonijny rozwój Zmysły i ruch Ei-System

Multimedialne gry i zabawy wspierający wszechstronny rozwój dzieci w wieku 5-7 lat.

  • interaktywne gry specjalnie przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej
  • karty pracy do wydrukowania lub kopiowania zawierające ćwiczenia do wykonania indywidualnego,
  • zespołowego lub materiały do przygotowania przedstawień teatralnych
  • grę dydaktyczną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do wykorzystania przez całą
  • klasę lub duże grupy dzieci.
(Visited 2 611 times, 1 visits today)