Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 1-3 Ei-System

Licencja otwarta –  nieograniczona ilość użytkowników i urządzeń.

Ćwiczenia multimedialne dla dzieci z takimi problemami, jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia.

Pakiet Eduterapeutica SPE 1-3 można sfinansować z projektu “Aktywna Tablica”.

To pakiet pomaga wychowawcom oraz wspierającym ich specjalistom radzić sobie z problemami uczniów w wieku 7-10 lat przejawiającymi ryzyko dysleksji lub dyskalkulii. Karty pracy i pomoce dydaktyczne zostały opracowane w taki sposób, żeby mogły być zastosowane w całej klasie z korzyścią dla wszystkich uczniów. Pakiet uwzględnienia indywidualne predyspozycje i możliwości uczniów, ale mogą być też stosowane na grupowych lub indywidualnych zajęciach wyrównawczych i kompensacyjno-rewalidacyjnych.

(Visited 2 609 times, 1 visits today)