Eduterapeutica Autyzm Ei-System

Licencja otwarta – nieograniczona ilość urządzeń i użytkowników.

Pakiet Eduterapeutica AUTYZM można sfinansować z projektu “Aktywna Tablica”.

Eduterapeutica Autyzm do pracy z dziećmi w wieku 7-15 lat.

To zestaw praktycznych i różnorodnych materiałów, zebranych w jednym miejscu. Dostosowany dla całego grona pedagogicznego. W zestawie zawarto przydatne wskazówki, szczególnie dla nauczycieli klas 1-8. Wyjaśniamy, jak zachować się w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu oraz jak przygotować całą klasę do integracji z uczniem z ASD.

Scenariusze zajęć i pomoce mają służyć do nawiązania dobrych relacji i komunikacji między nauczycielem a uczniem z ASD, natomiast zadania i ćwiczenia dla wszystkich uczniów ułatwiają pokonanie dystansu fizycznego i pomagają w rozwijaniu kompetencji społecznych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

(Visited 2 611 times, 1 visits today)