Aktywna Tablica 2021

Aktywna Tablica 2021

Harmonogram programu Aktywna Tablica w 2021 roku

  • do 15 maja 2021 roku dyrektor składa wniosek do organu prowadzącego
  • do 30 maja 2021 roku organ prowadzący przekazuje wniosek o wsparcie do wojewody
  • do 15 czerwca 2021 roku kwalifikacja wniosków przez wojewodów
  • do 20 lipca 2021 roku przekazanie przez wojewodę środków organom prowadzącym

Wniosek Aktywna Tablica

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że wnioski do programu Aktywna Tablica 2021 zostaną udostępnione w kwietniu 2021 roku.

Aktywna Tablica Rozporządzenie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – “Aktywna tablica”

5 powodów, dlaczego warto skorzystać z rozwiązań edukacyjnych oferowanych przez Image Recording Solutions sp. z o.o. w ramach programu Aktywna Tablica

  • monitory interaktywne SMART, tablice interaktywne SMART, projektory, czujniki PASCO
  • 800 bezpłatnych lekcji na monitory i tablice interaktywne na tablice.net.pl
  • wsparcie konsultantów edukacyjnych SMART, PASCO zarówno w trybie on line, jak i tradycyjnie
  • gwarancja
  • serwis w Polsce
O programie „Aktywna tablica” na lata 2020-2024, skrót informacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki:


Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.

Program ten opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Na program „Aktywna tablica” w latach 2020-2024 jest przewidziana łączna kwota 361 455 000 zł z budżetu państwa, z czego w 2020 r. – 35 000 000 zł Program będzie finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących szkołę, z wyjątkiem przekazania wsparcia na zakup inwestycyjny – wówczas wkład własny wzrośnie do 50 %.

(Visited 16 times, 1 visits today)