Aktywna Tablica 2020 w woj. pomorskim [WYNIKI]

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich zatwierdził listę szkół zakwalifikowanych do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.

Wpłynęło 78 wniosków (267 szkół) organów prowadzących. Do objęcia wsparciem finansowym wojewódzki zespół kwalifikacyjny zarekomendował 130 szkół (38 organów prowadzących – łączne dofinansowanie wynosi 1 815 640 zł). Wnioski z błędami formalnymi, niepełne lub złożone po terminie zostały odrzucone.

O dotacje mogły ubiegać się publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także szkoły za granicą. W 2020 r. środki mają być przeznaczone przede wszystkim na zakup laptopów ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie dźwięku i głosu. Program jest finansowany w 80 procentach z budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących. Rząd przeznaczył na ten cel 35 mln zł.

Lista szkół zakwalifikowanych do programu w załączniku.

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

(Visited 10 times, 1 visits today)