Akty prawne, interpretacje, wykładnie, wyjaśnienia

21 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

[TEKST ROZPORZĄDZENIA W DZIENNIKU USTAW]

16 listopada 2017 r.

Wyjaśnienia dotyczące zmiany wniosku i zakupu pomocy dydaktycznych [WYJAŚNIENIE MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ]

3 listopada 2017 r.

Zakup sprzętu w programie Aktywna Tablica samodzielnie przez szkołę [WYJAŚNIENIE MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ]

(Visited 1 times, 1 visits today)