Wzór zapytania ofertowego oraz specyfikacja techniczna sprzętu do programu Aktywna Tablica

Prosimy zapoznać się z parametrami funkcjonalno-technicznymi sprzętu oferowanego w ramach programu Aktywna Tablica.  Mamy nadzieję, że poniższe specyfikacje pomogą Państwu w przygotowaniu dokumentacji do zakupu. Zapraszamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego oraz wzoru zamówienia na monitory interaktywne wraz z niezbędnym oświadczeniem potrzebnym do zakupu monitorów do szkoły ze stawką VAT 0%.

Czytaj dalej Wzór zapytania ofertowego oraz specyfikacja techniczna sprzętu do programu Aktywna Tablica

Jak kupić sprzęt w ramach programu Aktywna Tablica? [PRZEWODNIK]

tablice interaktywne monitory interaktywne Aktywna Tablica

Dla szkół i organów prowadzących biorących udział w rządowym programie Aktywna Tablica nadszedł czas podjęcia decyzji o wyborze produktów oraz dostawców.

 

Zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 108/2017 Rady Ministrów  z dnia 19 lipca 2017 r. punkt VIII. TRYB REALIZACJI PROGRAMU RZĄDOWEGO podpunkt 28. Wydatkowanie przez organ prowadzący środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na realizację Programu odbywa się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.16)) w szkołach, które nie przeprowadzają na co dzień zakupów sprzętu interaktywnego,  mogą się  pojawić  wątpliwości, czy postępują zgodnie z procedurą wymaganą przepisami prawa.

Czytaj dalej Jak kupić sprzęt w ramach programu Aktywna Tablica? [PRZEWODNIK]

Jak zrealizować zakupy w ramach rządowego programu Aktywna Tablica?

Celem rządowego programu „Aktywna tablica” jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Aby został osiągnięty, zakupiony sprzęt oraz towarzyszące temu usługi powinny być na odpowiednio wysokim poziomie.

Czytaj dalej Jak zrealizować zakupy w ramach rządowego programu Aktywna Tablica?