Aktywna Tablica w Pytaniach i Odpowiedziach MEN

1. Co należy wpisać we wniosku o udział w Programie (wniosku dyrektora szkoły) w części III pn. Kalkulacja kosztów.

W części III pn. Kalkulacja kosztów należy jedynie wskazać rodzaj wybranych pomocy dydaktycznych oraz wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego (dotacji, która stanowi 80% wartości zadania) danej pomocy dydaktyczne lub pomocy dydaktycznych, bez nazwy producenta oraz szczegółowego typu modelu danej pomocy dydaktycznej. Wnioski zawierające taką specyfikację nie powinny być akceptowane przez organy prowadzące. Kwota ta nie może być większa niż 14 tys. zł. Szczegóły kalkulacji kosztów w ramach wnioskowanego wsparcia finansowego zawiera część III wniosku, którą uzupełnia o część dotycząca wkładu własnego organ prowadzący.

 

W części pn. Informacja organu prowadzącego (str.5 wniosku)  należy dokonać kalkulacji całego zadania wraz ze wskazaniem kwoty i rodzaju wkładu własnego, który może być finansowy lub rzeczowy). Czytaj dalej Aktywna Tablica w Pytaniach i Odpowiedziach MEN

Zobacz nasz przewodnik, jak wypełnić wniosek do Programu Aktywna Tablica

Do 31 sierpnia 2017 roku szkoły podstawowe oraz inne wskazane w uchwale Rady Ministrów (zobacz jakie) mogą wnioskować o dofinansowanie na zakup sprzętu interaktywnego (tablic interaktywnych, monitorów interaktywnych, projektorów) w ramach rządowego programu Aktywna Tablica.

Jak wypełnić wniosek do programu Aktywna Tablica?

Czytaj dalej Zobacz nasz przewodnik, jak wypełnić wniosek do Programu Aktywna Tablica